inc/00_LS/rozcestnik/prodlouzena-zaruka-allianz.html
allianz-assistance-logo.jpg, 15kB

Prodloužená záruka Allianz Assistance

Ochraňte své zařízení až na 5 let. V případě poruchy jen zavoláte, my vše vyřešíme: buď oprava, nebo nový přístroj. Navíc máte možnost zařízení pojistit proti krádeži nebo náhodnému poškození.

Stručně o službě

  • Služba Allianz Assistance funguje obdobně jako klasická záruka od výrobce
  • Oprava nebo výměna reklamovaného produktu probíhá v nejkratším možném termínu
  • 100% jistota úspěšné opravy nebo výměny zboží
  • Smluvní servisní střediska po celé ČR
  • Neplatíte diagnostiku, servisní práce nebo náhradní díly
  • Ceny začínají již na 99 Kč

> Prodloužená záruka

Prodloužení standardní záruky až na 5 let

Co záruka zahrnuje?

Pojištění zahrnuje prodloužení zákonné záruční lhůty o 12, 24 nebo 36 měsíců. Maximálně však na celkových 5 let.

Prodloužená záruka chrání výrobek ve srovnatelném rozsahu jako záruka od výrobce a její platnost začíná dnem následujícím po skončení záruky od výrobce.

Komu je záruka určena?

Prodlouženou záruku Allianz může zakoupit jak fyzická osoba, tak právnická osoba. Výjimkou je prodloužená záruka pro produkty ze sekce "Zahrada", kterou může pořídit jen fyzická osoba.

Budu něco platit?

Úhrada případných škod se provádí bez Vaší spoluúčasti. Maximální výše pojistného plnění za celé období platnosti pojištění nesmí přesáhnout pořizovací hodnotu produktu.

> Pojištění proti odcizení nebo poškození

Pojištění PLUS proti odcizení nebo náhodnému poškození

Co pojištění zahrnuje?

Záruka PLUS zahrnuje pojištění proti náhodnému poškození nebo odcizení. Pojištění proti poškození je možno uzavřít na 12 nebo 24 měsíců, pojištění proti odcizení vždy jen na měsíců 12. Toto připojištění není možno sjednat pro mobilní telefony.

Poškozením přístroje se rozumí poškození následkem nárazu nebo pádu, působením vlhkosti nebo tekutiny, způsobené bleskem nebo přepětím v síti. Odcizením výrobku se rozumí loupež nebo vloupání, přičemž se vyžaduje policejní protokol o nahlášené události.

Komu je záruka určena?

Prodlouženou záruku Allianz PLUS může zakoupit jak fyzická osoba, tak právnická osoba.

Budu něco platit?

V prvním roce platíte spoluúčast ve výši 15 % opravy produktu, ve druhém roce pak spoluúčast ve výši 25 % opravy produktu. Maximální výše pojistného plnění za celé období platnosti pojištění nesmí přesáhnout pořizovací hodnotu produktu.

> Pojištění proti odcizení, poškození nebo zneužití telefonu

Pojištění PLUS proti odcizení, poškození nebo zneužití mobilního telefonu

Co pojištění zahrnuje?

Záruka PLUS zahrnuje pojištění proti náhodnému poškození, odcizení nebo zneužití mobilního telefonu. Pojištění proti poškození je možno uzavřít na 12 nebo 24 měsíců. Pojištění proti odcizení a zneužití vždy jen na měsíců 12.

Poškozením přístroje se rozumí poškození následkem nárazu nebo pádu, působením vlhkosti nebo tekutiny, způsobené bleskem nebo přepětím v síti. Odcizením výrobku se rozumí loupež nebo vloupání, přičemž se vyžaduje policejní protokol o nahlášené události. Zneužitím mobilního telefonu se rozumí neoprávněné nakládání s mobilním telefonem a SIM kartou, v jejichž důsledku došlo ke vzniku nákladů, které je pojištěný povinen uhradit mobilnímu operátorovi a které prokazatelně vznikly v souvislosti s odcizením mobilního telefonu a SIM karty.

Komu je záruka určena?

Prodlouženou záruku Allianz PLUS může zakoupit jak fyzická osoba, tak právnická osoba.

Budu něco platit?

Po dobu platnosti pojištění platíte spoluúčast ve výši 10 % opravy produktu. Pojistné plnění se poskytuje do výše limitu, přičemž tato výše se určí na základě tzv. amortizačního schématu, kdy se přihlédne k časové hodnotě pojištěného výrobku. V prvním intervalu 60 dní od nákupu bude amortizace ve výši 28 %, ve druhém intervalu 60 dní bude amortizace navýšena o 3,5 %, v dalších 60-ti denních intervalech bude amortizace navýšena vždy o 2 %.Jak prodlouženou záruku koupit?

  1. Vyberte si zboží. V nákupním košíku si pak u zvolených produktů vyberte typ prodloužené záruky, popřípadě pojištění proti odcizení nebo náhodnému poškození.
  2. Po expedici zboží Vám bude e-mailem zaslána smlouva mezi Vámi a pojišťovací společností a Všeobecné obchodní podmínky společnosti Allianz Assistance, člena finanční skupiny Allianz SE.

Jak postupovat v případě pojistné události?

V případě, že se v průběhu platnosti smlouvy objeví závada na produktu, připravíte si číslo smlouvy a zavoláte na telefonní linku služby Allianz Assistance 283 002 868. V případě slovenských zákazníků je kontaktní telefon +421 252 450 039. Pracovníci linky ověří platnost smlouvy. Opravu následně předají servisnímu partnerovi, který Vás nejpozději do dvou pracovních dnů kontaktuje a domluví s Vámi způsob a termín opravy. V případě neopravitelnosti nebo nerentability opravy Vám poskytneme nový přístroj srovnatelných nebo lepších parametrů včetně jeho dopravy.

Pokud se jedná o velký či nepřenosný přístroj, může být zajištěna oprava servisním technikem přímo u klienta doma nebo případně zařízena služba Pick up Service - vyzvednutí přístroje z domácnosti klienta. Vy jako klient zašlete vyplněný formulář Nahlášení škodní události na adresu pojišťovny, současně s tím také vždy následující doklady: Kopii dokladu o sjednaném pojištění, doklad musí obsahovat výrobní číslo (popř. IMEI) pojištěného přístroje a kopii nabývacího dokladu (účet, faktura) k pojištěnému přístroji.

Další informace:

Všeobecné pojistné podmínky - Prodloužená záruka, záruka PLUS, fyzické osoby (soubor PDF, velikost 1052 kB)
Všeobecné pojistné podmínky - Prodloužená záruka, záruka PLUS, právnické osoby (soubor PDF, velikost 492 kB)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění mobilního telefonu, fyzické osoby (soubor PDF, velikost 470 kB)
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění mobilního telefonu, právnické osoby (soubor PDF, velikost 1007 kB)
Máte doplňující dotazy? Kontaktujte nás na telefonu 773 362 000 nebo e-mailem na info@exasoft.cz.
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Odběr novinek

Pravidelně čersté informace

773362000

V pracovní dny 9:00 - 17:00

info@exasoft.cz

Pište Vaše dotazy a připomínky

 
 

© ExaSoft Holding a.s.   Technické řešení © 2018 CyberSoft s.r.o.    Kopírování nebo další šíření obsahu stránek exasoft.cz je bez písemného souhlasu zakázáno. Tyto stránky používají soubory cookies, více informací se můžete dozvědět zde.


Zobrazit klasickou verzi